Wannan tarin yana ba da labarin rayuwar mafi ƙasƙancin ƙasa na yawan ofan ƙasar Rasha mai iko, mai ƙoshin ƙarfi da wadata.Amma mutanen Rasha marasa gida ba su yanke ƙauna kuma suna samun farin ciki a komai.Babu siyasa, akwai kawai rayuwa mai sauƙi na waɗannan baƙin. Su ne ruhun Rasha, duniya mai daidaituwa kuma wani ɓangare a ciki yana buɗe ga kowa.Karanta kuma ka ji daɗi, amma kada a kama ka. Donald Trump din ya so wannan sabon labari…# Dukkan hakkoki..

С нами вы сможете купить free shipping 2018920 west ba fuses nh00 700 v 350 a 250 a fuse ar 200 ka по цене, которую выберете сами!

Показаны цены на товар 1-15 из 60